WH_Vase_5

Leimholzvase Front

Vase, Leimholz, ø 10 cm